Mery

 

-45 år, ensamstående med fyra barn.

 

Redan som liten lärde sig Mery att sticka och försörjde sig genom tillfälliga jobb som hon utförde hemifrån. När hon kom till vävstugan, så lärde hon sig snabbt mer och lär nu ut sina kunskaper till andra kvinnor. Hennes främsta uppgift är att ta fram nya mönster och sticka upp dem efter kunders önskemål.

 

Hon försörjer helt sin familj efter att hennes man övergav henne och flyttade till en annan stad. Äldsta sonen studerar nu på universitetet tack vare det hon tjänar. Dessutom har hon kunnat förbättra sitt hus ,så det blivit mer bekvämt. Det har nu golv och toalett inomhus.

 

Magna

 

39 år, gift med 4 barn.

 

Magna kom till staden Huaráz från en liten avlägsen quechuaby eftersom hon ville att hennes barn skulle kunna gå i skolan. Familjen bosatte sig i ett fattigt område i utkanten av staden. Hennes man arbetar som byggnadsarbetare.

 

Hon har lärt sig att använda stickmaskinen och med hjälp av det hon tjänat har barnen kunnat gå i skolan och de har kunnat bygga ett enkelt hus.

 

Carmen

 

48 år gammal, ensamstående med sex barn att försörja.

 

-Jag kom i kontakt med vävstugan genom soppköket. När min man övergav mig och jag blev ensam kvar med mina barn behövde jag hjälp.

 

När vävverkstaden startade så kom jag med. Jag var i stort behov att lära mig ett yrke, som kunde hjälpa mig att försörja mina barn. Jag hade knappt gått något i skolan, utan hade alltid varit beroende av vad min man gett mig.

 

Jag lärde mig väva i vävstol (som syns på fotot) men jag lärde mig också sticka det sista för hand på plaggen. Min förtjänst går till mina barn och de äldsta har nu börjat kunna hjälpa till något med familjens försörjning.

Liria

 

54 år, gift med fyra barn, två yngre och två äldre.

 

Lirias man är sjuklig och kan inte jobba heltid. Med hjälp av lönen, som Liria får från Tejidos, kan hon försörja sin familj. Hon arbetar främst med att göra färdigt plaggen och med att virka.

 

Gregoria

 

43 år gammal, gift och har 3 barn.

 

- Jag fick höra om vävstugan genom soppköket. Jag flyttande hit från Lima och hade varken hem eller jobb. Jag började här när vävverkstaden startade, eftersom jag behövde ett yrke för att kunna försörja mina barn. Min man är alkoholist och nästan inget av hans inkomst går till hemmet.

 

Gregoria lärde sig snabbt arbetet vid stickmaskinen och att sy ihop plagg. Hon lär nya grupper av kvinnor sina kunskaper och hjälper även kvinnor på landsbygden.

Med sitt arbete försörjer hon sin familj och har kunnat betala utbildning för sin son som nu är till sjöss. Fortfarande har hon två mindre barn hemma.